Podmínky užití

Podmínky užití
 
 
 
Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem
č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.